İş makineleri tescil plakaları

28 Kasım 2013 Perşembe - 14:45
Kategori: Makale

PAYLAŞ

İş makinesi: Paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inşa makineleri benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan: iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşınmasında kullanılmayan motorlu araçtır. Lastik Tekerlekli ve trafiğe girebilen iş makineleri Karayolları Trafik yönetmeliğine göre bazı kurallara uyarak trafikte seyir etmeleri gerekmektedir. Ancak günümüzde iş makineleri sahipleri bu kurallara uymadan lastikli iş makinelerini trafikte özellikle tescil plakasız kullanmaktadırlar. Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer Karayolları Trafik Yönetmeliği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olarak, yönetmelikte düzenlenmesi işaret edilen "İş Makineleri Tescil ve Plaka İşlemleri" hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz. Aşağıdaki örnek resimdeki İş makinesinin trafikte seyir ederken Tescil Plakası olmadığı görülmektedir. Bu iş makinesi ile herhangi bir kaza , kusur vs. yaşandığında veya resimde görülen İş makinesi bisikletli adama çarpıp kaçtığında iş makinesinin tarif ve takip edilmesi, kayıt altına alınması imkansızdır. Üzerinde tescil plakası bulunmadığından halk tabiri sadece “Sarı renkli dozer” diye iş makinesi tarif edilebilir. İş makineleri tescil işlemleri mevzuatta olmasına rağmen makine sahipleri tarafından çok hassasiyet gösterilmemektedir. Her makinenin tescil işlemleri mevzuata göre yapılmalı ve özellikle trafikte özel izinle seyir eden lastikli iş makinelerinin tescil plakalarının makine üzerlerinde bulunması önemle gerekmektedir. Trafikte seyreden bir makine ile bir münasebette bulunulduğu takdirde trafikte bu makinelerin tanınması ve tarif edilmesi için trafikte seyir eden tüm araçların plaka numaraları gibi tescil plakalarının İş Makinesi üzerinde bulunması önemle gerekmektedir. Aksi halde trafikteki bu plakasız iş makinelerini tarif etmek için Sarı Renkli İş Makinesi gibi çeşitli tariflere başvurmak zorunda kalırız. Genellikle bu tarz iş makinelerinin Tescil Ruhsat’ları da makine içinde olmayıp, müşterinin ofislerinde durmaktadır. Hususi araçlarınızla tescil plakasız bir İş akinesi ile trafik kazası yaşamanız halinde kaza raporunda bu makinelerin tarifinde sıkıntı yaşanacağı görülmektedir. Detaylı olarak açıklanan aşağıdaki gibi mevzuat gerekçeleri iş makinesi sahipleri tarafından dikkate alınarak trafiğe özel izinle çıkan makinelerin tescil plakalarının alınıp makine üzerine monte edilmesi önemle gerekmektedir. Araçların tescil mecburiyetleri Resmi Gazete'de RG-25/06/1998-23383 ile yayınlanmış Madde 29 ile iş makinesi türündeki araçların tescile yetkili kuruluşlar, tescil için müracaat etme ve bildirme mecburiyeti ile ilgili süreler Kamuya ait veya özel-tüzel kişi ve firmalara ait iş makinelerinin tescilleri üyesi oldukları sanayi ve ticaret odalarınca verilmektedir. İş Makinelerinin Tescil ve Trafik Belgeleri ile Tescil Plakaları, Resmi Gazete Madde 34 ile detaylı açıklanmıştır. Kamuya ait iş makinelerinin tescil işlemleri kamu kurumu içindeki ilgili birim tarafından kayıtları tutularak, karayoluna çıkacak iş makinelerinin tescil belgelerinin trafiğe çıkış iznine ait bölüm kurum tarafından doldurularak tasdik edilir. Ancak özel ve tüzel kişilere ait olan iş makineleri işletme amacıyla veya yerine göre belirtilen kuruluşlarca tescilleri araç sahibinin bir dilekçe ile ilgili kuruluşa müracaatı üzerine tescil defterine işlenmek suretiyle Maliye Bakanlığınca bastırılan aşağıdaki EK-7 tescil belgesi tanzim edilerek verilir. [b]a) [/b]Resmi kuruluşlara ait iş makineleri; Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan iş makinelerinin tescil işlemleri ait olduğu kurum veya kuruluşun ilgili birimlerinde gösterilen tescil defterine işlenmek suretiyle yapılır ve her makine için ayrı ayrı (Ek:7)’de belirtilen tescil belgesi tanzim edilir. Tescil işlemlerinin aynı kuruluşa ait ayrı birimlerde yapılması halinde tescile ait bilgilerin kurum veya kuruluşun merkez tescil biriminde toplanır ve makinelerin cinslerine göre ayrı ayrı kayıtları tutulur. Bu araçlarla Karayoluna çıkılmasının gerekli olduğu hallerde, tescilini yapan kuruluşça (Ek:7)’de gösterilen tescil belgesinin trafiğe çıkış iznine ait bölümü doldurularak tasdik edilir. Bu şekilde karayoluna çıkacak araçların zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmış olmaları mecburidir. [b]b) [/b]Özel veya tüzel kişilere ait olan iş makineleri: İşletme amacıyla veya yerine göre bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen kuruluşlarca tescilleri araç sahibinin bir dilekçe ile ilgili kuruluşa müracaatı üzerine tescil defterine işlenmek suretiyle yapılır ve (Ek:7)’de gösterilen Maliye Bakanlığınca bastırılan tescil belgesi tanzim edilerek verilir. Araç sahipleri dilekçelerine varsa iş makinesinin hususiyetlerini gösteren teknik belgeyi, yoksa araca ait teknik bilgileri ihtiva eden bir belgeyi sahiplik belgesi ile birlikte ibraz etmek zorundadırlar. Bu iş makinesinin karayollarında sürülmesi, tescil belgesine ekli trafiğe çıkış izin belgesinin tescili yapan kuruluşça tasdik edilerek makine sahibine verilmesi ile mümkündür. Trafiğe çıkış izni verilirken makinenin zorunlu mali mesuliyet sigorta akdinin yapılmış olması ve Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin alınması mecburidir. TESCİL BELGESİ ÖRNEĞİ - EK-7 Araç sahipleri dilekçelerine varsa iş makinesinin hususiyetlerini gösteren Teknik Belge'yi, yoksa araca ait teknik bilgileri ihtiva eden bir belgeyi sahiplik belgesi ile birlikte ibraz etmek zorundadırlar. Bu iş makinesinin karayollarında sürülmesi, tescil belgesine ekli trafiğe çıkış izin belgesinin tescili yapan kuruluşça tasdik edilerek makine sahibine verilmesi ile mümkündür. Trafiğe çıkış izni verilirken makinenin zorunlu mali mesuliyet sigorta akdinin yapılmış olması ve Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin alınması mecburidir. İş makinelerinde tescil plakalarının takılma yerleri ve sayıları Resmi Gazete Madde 54 ile detaylı açıklanmıştır. İş Makinelerine bu yönetmelikte gösterilen ölçü ve esaslara uygun plaka takılır. Plaka takılacak yeri olmayanların uygun kısımlarına aynı ölçülerde yazılarak resmedilir. Bu araçlar üzerinde ayrıca ilgili kuruluşu tanıtan tam veya kısaltılmış yazılar bulunur. İş Makinelerinin Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayeneleri Resmi Gazete Madde 67 ile detaylı açıklanmıştır. Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır. Karayoluna çıkmış olan her türlü motorlu aracın, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kontrol edilerek, uygunsuzluğu tespit edilenler, haklarında Uygunsuzluk Tespit Tutanağı düzenlenmek suretiyle İstanbul Ticaret Odası’nın göstereceği muayene istasyonları tarafından kontrolleri yapılır. Bu iş Makineleri Ticaret Odasının gösterdiği kontrol noktalarında (Trafikte kayıtlı binek, ticari, vs. araçların TUV muayene istasyonları gibi) onay alınıp trafiğe çıkabilir hale gelmeleri gerekmektedir. Araçların Muayeneye Yetkili Kuruluşları Resmi Gazete Madde 68 ile İş Makinesi türünden araçların muayeneleri araçların tescilini yapan kuruluşlarca; askeri araçların muayeneleri ise yetkili kuruluş veya birimlerce ilgili özel mevzuatlarına göre yapılacağı açıklanmıştır. İş makinesi türünden araçların muayeneleri Ticaret Odası'nın gösterdiği kontrol noktalarında (Trafikte kayıtlı binek, ticari, vs. araçların TUV muayene istasyonları gibi) onay alınıp trafiğe çıkabilir hale gelmeleri gerekmektedir. İş Makinelerinin Karayollarında Seyir hızları Resmi Gazete Madde 100 ile detaylı açıklanmıştır. Karayolları Trafik Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için saatteki asgari ve azami hız sınırları aşağıda gösterilmiştir. İş Makinelerinin Karayollarındaki yerleşim yeri içinde , bölünmüş yollarda ve çift yönlü yollarda maksimum hız sınırı 20Km/saat tir. Otoyollara ise İş Makineleri Yolun yapım, bakım veya işletilmesinden sorumlu kuruluştan izin alınmadan giremez. TRAFİĞE ÇIKACAK HERHANGİ BİR LASTİK TEKERLEKLİ İŞ MAKİNESİNDE OLMASI GEREKEN ŞARTLAR: 1-) İŞ MAKİNESİ TESCİL PLAKASI OLMASI VE ARAÇ ÜZERİNDE MONTELİ BULUNMASI GEREKMEKTEDİR, 2-) İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ ÜZERİNDE GÖSTERİLEN YERDE, ÖZEL İZİN BELGESİ BULUNMASI GEREKMEKTEDİR, 3-) OPERATÖRÜN İLGİLİ İŞ MAKİNESİ KULLANABİLİR “G” SINIFI SERTİFİKA EHLİYET BELGESİNİN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. Bu bilgiler ışığı altında iş makinesi özel veya tüzel firma sahiplerinin gösterecekleri hassasiyet sayesinde Trafikte 20Km/saat kadar düşük hızla seyir eden iş makinelerinden kaynaklanabilecek uygunsuzluklar en aza indirilmiş olacak ve İş Makineleri Tescil Plakaları sayesinde araçların resmi takibi yapılacaktır. Referans Kaynak: Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer Karayolları Trafik Yönetmeliği Sertaç Varol / Temsa İş Makineleri - Servis Müdürü

Yorumlar

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap